Informasjon til strømprisportalen

 
 
Fredrikstad EnergiSalg
Wilbergjordet 2
1605 Fredrikstad
Tlf: 69 030 100
Org.nr: 980869288
kundeservice@fes.no
https://www.fes.no/kontakt-oss/
Leveringsområde: regionNO1
 
Produktnavn: Absolutt Spot

Produkttype: Spotpris

Beskrivelse:
Løpende kraftpris tett på kraftmarkedet.
Avtalen inkluderer:
1. Lån av stor skaphenger ved flytting (verdi 700 kr).
2. Lån av kuldeskanner (verdi 399 kr).
3. HalvPrisFamilie (verdi 297 kr) hvis noen i din familie skal tegne ny strømavtale.
4. SpareHjelperen. Ulike hjelpeverktøy / strømsparetiltak.


Varsel om endring: Nei

Bindingstid: 0 Ingen bindingstid.

Avregning: Hver 1. måned

Endre avregningsperiode: Nei

Garanterer fornybare kilder: Nei

Oppstartsgebyr: 0

Månedsgebyr: 49,50 kr.

Påslag: 2,50 øre/kWh.

El.sertifikat: Kostpris uten påslag

Kilowatttime pris: Følger nordpool.

Hvem kan bestille produktet: Nye og gamle kunder.

Betalingsform: etterskudd

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 59,-

Bestillingsurl: http://www.fes.no/nykunde

Vilkår kan endres med 1 måneds varsel. Bruddgebyr: 0