Aktiver ForbruksGaranti gratis her: 

 

(Bruksareal i kvm)
 
 
*Vilkår for ForbruksGaranti
Hvis du skulle hatt et "rødt varsel" og vi ikke varsler deg, dekker vi halve fastbeløpet på kraftleveransen i to år (Verdi ca. kr. 600,-).
Det forutsettes at målerstand er avlest og rapportert til FES hver måned mellom dag 28 i foregående måned og dag 2 i inneværende måned, samt at oppgitte boligdata er korrekt. Forbruksgarantien gjelder kun for husholdninger, - ikke bedrift eller fritidsbolig