Fredrikstads største solcelleanlegg åpnet!


Torsdag 26. mai var det offisiell åpning av taket på Wilbergjordet 2 i Fredrikstad. Ordfører Jon-Ivar Nygård overrakte Miljøfyrtårnsertifikatet og åpnet samtidig distriktets største solcelleanlegg på taket av Fredrikstad EnergiSalgs (FES) kontorbygg. Solcelleanlegget dekker taket på rundt 400 kvm, og forsyner dette næringsbygget med fornybar strøm.

FES fikk overrakt Miljøfyrtårnsertifikat av ordfører Jon-Ivar Nygård. Vi startet prosessen med å bli sertifisert i desember 2015 og nå fikk vi det synlige beviset på miljøarbeidet som er utført i bedriften. Miljøproblemene er sammensatte og vi er ydmyke mtp. vårt bidrag, men det gjelder å ta ansvar og vi har nå gjennomgått våre egne prosesser. Å være miljøfyrtårn vil si at man jobber med miljøtiltak i hverdagen, sier daglig leder Roy Ø. Henriksen.

Kortreist strøm
I forbindelse med sertifiseringen valgte vi å bygge distriktets største solcelleanlegg som produserer strøm til flere av leietakerne på Wilbergjordet. All strømmen fra solcelleanlegget blir produsert og konsumert i bygget. Vi utnytter strømproduksjonen maksimalt ved å bruke strømmen på dagtid når anlegget kan produsere mest strøm. Solcelleanlegget er plassert på taket over kontorene og produserer like mye strøm som 10 vanlige solcelleanlegg på private boliger.

Vi ønsker å gå foran som næringsaktør for å vise hvordan private og næringslivet kan utnytte kortreist strøm som en ledd i deres grønne profil. Dette vil komme kundene våre til gode i form av korrekt, erfaringsbasert informasjon og gode råd.

Se video av taket med solcellene