Lavere strømpris til alle

Roy Østen Henriksen på VollaneI hovedsak følger råvareprisene på strøm værutviklingen. Med unntak av feil i strømnettet, eller problemer med nordisk kjernekraft (Sverige), er det nedbørsmengde og temperatur som er viktig. I tillegg påvirkes prisen av hvor stor nedbørsmengde det har vært, i forhold til oppfylling av vannmagasinene og derav mulighet til vannkraftproduksjon.

I januar hadde vi klart og kaldt vær med lave temperaturer. Dette ga utslag på kraftbørsen på grunn av stort forbruk på samme tidspunkt. Når kraftbehovet øker kraftig i en periode, er det ikke kraftmengden som er en utfordring men leveransen. Hvor raskt klarer man å flytte kraften til uttaksstedet fra stedet kraftproduksjonen er. Er denne kapasiteten begrenset med for eksempel utetemperaturer ned mot minus 20 grader vil prisene stige. Dette var noe av det som skjedde i januar.

På kort sikt er det nå spådd kaldt vær, men ikke med slike nivåer vi hadde i januar. Meteorologene tror samtidig heller ikke at dette vil vedvare over en lengere periode. Derfor ser det nå ut til at kraftprisene vil fortsette å bli billigere. Den hydrologiske ressursen (vannmagasiner), og kjernekraften ser ut til å være under kontroll.