Informasjon om Bluzz 2017 - Søknadsfrist 10. april

Bluzz 2017

Informasjon om Bluzz

Alle foreninger med en barne-og ungdomsavdeling kan delta. Send en søknad til Fredrikstad EnergiSalg når som helst, med en beskrivelse av hvordan en premie er tenkt disponert. Vi ønsker at så mange foreninger skal få mulighet til å få midler av oss, derfor har vi satt en karantene tid på 2 år for de foreninger som vinner Bluzz. Etter karantenen er de hjertelig velkommen til å søke Bluzz-midler igjen.
Alle deltakere blir tilskrevet og informert. Vinneren av finalistene blir kåret basert på antall stemmer klubben klarer å genere på facebook.

Neste Bluzz-konkurranse har søknadsfrist 10. april 2017. Ønsker din forening og delta - send en søknad idag til Roy Østen Henriksen eller på vår facebookside.

Våre tidligere vinnere.