Har du opplevd strømstans? -Slik får du penger igjen

Du kan spare mye penger på å kreve kompensasjon dersom strømmen uteblir. Vi forteller deg hvordan du skal gå frem.

Som kunde har du krav på kompensasjon dersom du har vært uten strøm i over 12 timer, og beløpene avhenger av strømbruddets lengde. Du kan be om kompensasjon selv om du ikke har hatt spesielle utgifter eller opplevd skader i forbindelse med strømbruddet.

Dette kan du kreve
Forskriften skisserer at nettselskapene skal kompensere deg for strømbrudd slik:

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
  • 1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer
  • 2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.
  • For avbrudd ut over 72 timer, skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode så lenge avbruddet varer.*

    For at dette skal gjelde må strømbruddet være sammenhengende. Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

..og slik gjør du det:

Det er nettselskapet som er ansvarlig for stabilitet i strømnettet, og det er de du skal søke kompensasjon fra. Nettselskapene krever at du selv tar kontakt og ber om kompensasjon. Det må skje skriftlig, og senest innen 3 måneder etter at strømbruddet inntraff. Du skal finne informasjon om dette på nettsiden til din nettleverandør. I Fredrikstad er Norgesnett som er ansvarlig. Her finner du skjema for å søke kompensasjon. Dersom selskapet innvilger kompensasjon kommer det til fratrekk på neste faktura.

Les mer: Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har også utarbeidet en veileder til forskriften.