Wilbergjordet-april-kveldssol-2.jpg
 
 

Hvem er Fredrikstad EnergiSalg, og hvordan kan vi gi deg et bekymringsløst strømliv?

Fredrikstad EnergiSalg kan du kjenne igjen på symbolet, som viser møllehjulet på Isegran. Strømselskapet ble etablert i 1999. Historien begynner året før. I 1998 ble Fredrikstad Energi-konsernet opprettet. Det nye konsernet overtok det gamle e-verket i Fredrikstad.

Samtidig bestemte Fredrikstad Energi seg for å selge den delen av selskapet som solgte strøm. I 1999 solgte derfor Fredrikstad Energi den delen av selskapet som i dag utgjør vår virksomhet, til Vattenfall. Med på kjøpet fulgte navnet Fredrikstad EnergiSalg og kundene. I dag eies vi av Hafslund.


Vår spisskompetanse er kjøp og salg av strøm.
Vi følger med på kraftmarkedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det gjør at vi kan tilby våre kunder strømavtaler tilpasset individuelle behov. Det er nemlig ikke alltid like enkelt for forbrukere å vite hva som passer best.

Da kraftmarkedet ble deregulert tidlig på 1990-tallet ble det litt vanskeligere å være kjøper av strøm. Til gjengjeld ble prisene riktigere, og for videreutviklingen av produkter og tjenester, var riktige priser viktig.

Kunnskap for et bekymringsfritt strømliv
Vi i Fredrikstad EnergiSalg hjelper kundene våre å forstå strøm. Og vi passer på kundene våre. Vinteren 2003 skjøt strømprisene plutselig i været. Det forutså vi, og sikret kundene mot prisøkningen. Vi spurte ikke om de ville sikres – det hadde vi ikke tid til. Vi tok heller ikke ekstra betalt – det ønsket vi ikke. Vi gjorde det fordi kunnskapen vår satte oss i stand til det, uten ekstra kostnad. Sånn er det å være kunde i Fredrikstad EnergiSalg. Vi kaller det et bekymringsfritt strømliv.