Det lille lokale strømselskapet på Wilberjordet gjør det de kan for å gi deg et enkelt, rimelig og bekymringsløst strømliv.

Det lille lokale strømselskapet på Wilberjordet gjør det de kan for å gi deg et enkelt, rimelig og bekymringsløst strømliv.

 
 

Hvem er Fredrikstad EnergiSalg, og hvordan kan vi gi deg et bekymringsløst strømliv?

Fredrikstad EnergiSalg kan du kjenne igjen på symbolet, som viser møllehjulet på Isegran. Strømselskapet ble etablert i 1999. Historien begynner året før. I 1998 ble Fredrikstad Energi-konsernet opprettet. Det nye konsernet overtok det gamle e-verket i Fredrikstad.

Samtidig bestemte Fredrikstad Energi seg for å selge den delen av selskapet som solgte strøm. I 1999 solgte derfor Fredrikstad Energi den delen av selskapet som i dag utgjør vår virksomhet, til Vattenfall. Med på kjøpet fulgte navnet Fredrikstad EnergiSalg og kundene. I perioden 2002 til 2017 var FES heleid av Hafslund-konsernet. Sommeren 2017 inngår Oslo kommune, som majoritetseier i Hafslund ASA, en avtale med Fortum, og Hafslund konsernet splittes opp. FES er i dag heleid av Fortum, Nordens største kraftselskap.


Vår spisskompetanse er kjøp og salg av strøm.
Vi følger med på kraftmarkedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det gjør at vi kan tilby våre kunder strømavtaler tilpasset individuelle behov. Det er nemlig ikke alltid like enkelt for forbrukere å vite hva som passer best.

Da kraftmarkedet ble deregulert tidlig på 1990-tallet ble det litt vanskeligere å være kjøper av strøm. Til gjengjeld ble prisene riktigere, og for videreutviklingen av produkter og tjenester, var riktige priser viktig.

Kunnskap for et bekymringsfritt strømliv
Vi i Fredrikstad EnergiSalg hjelper kundene våre å forstå strøm. Og vi passer på kundene våre. Vinteren 2003 skjøt strømprisene plutselig i været. Det forutså vi, og sikret kundene mot prisøkningen. Vi spurte ikke om de ville sikres – det hadde vi ikke tid til. Vi tok heller ikke ekstra betalt – det ønsket vi ikke. Vi gjorde det fordi kunnskapen vår satte oss i stand til det, uten ekstra kostnad. Sånn er det å være kunde i Fredrikstad EnergiSalg. Vi kaller det et bekymringsfritt strømliv.