EnøkSjekken

Har du sparepotensiale? Ta testen nå!Følg veiledningen i programmet. Du vil underveis få spørsmål om f.eks hustype, husalder, oppvarmingskilder, i tillegg til spørsmål om forbruksmønster. Resultatet vil gi deg en indikasjon om du har et sparepotensiale, og dermed mulighet med enkle grep og redusere til strømutgifter.

Med EnøkSjekken får du både oversikt over hva ditt strømforbruk burde ligge og konkrete tips til til tiltak for å redusere strømkostnadene.

EnøkSjekken