Spørsmål og svar

 

Hva menes med at "ditt forbruk var innenfor normalen"?
Svar: Ditt forbruk var som forventet sammenlignet med Enovas Enøk Normtall for tilsvarende bolig.

Hva menes med "avvik i forbruksmønster"?
Svar: Det kan bety at du bruker strøm på én gang, eller at du bruker uvanlig mye strøm over tid. Begge deler kan medføre høyere strømforbruk enn nødvendig.

Hva menes med at "din effekt var innenfor normalen"?
Svar: Det betyr at du ikke bruker unormalt mye strøm på én gang, men er flink til å fordele forbruket over tid.

Hva menes med at "ditt forbruk avviker sammenlignet med snittet for din boligtype og størrelse"?
Svar: Det betyr at forbruket for din bolig var høyere enn for tilsvarende/sammenlignbare boliger.

Hva menes med at "din effekt avviker én eller flere dager sammenlignet med ditt forbruk"?
Svar: Det betyr at i løpet av den foregående måneden, har du brukt mange strømkrevende apparater samtidig.

Hvordan beregner dere avvikene?
Svar: Vi kontrollerer strømforbruket ditt opp mot Enovas Enøk Normtall (heretter kalt normtall).  Dette er referanseverdier som beskriver bygningstype/tilstand etter at lønnsomme enøktiltak er gjennomført. Normtallene angir energibehov det er realistisk å oppnå. Det er dermed tatt hensyn til at det ikke er mulig å oppnå en drift som er 100 % optimal. Normtallene er temperaturnøytrale. Enova har inndelt normtallene i henholdsvis 3 boligtyper (enebolig, rekkehus og blokkleilighet) samt 3 byggeårsperioder (før 1987, mellom 1987 og 1997 og etter 1997).

Jeg har fått "rød" melding. Hva skal jeg gjøre?
Svar: Du trenger ikke foreta deg noe hvis du ikke ønsker, men vi anbefaler at du ta kontakt med oss for å få en gratis gjennomgang av strømforbruket ditt. Ofte kan det være små endringer som vil gi relativt store besparelser. F.eks. for å oppnå en besparelse kan du fordele forbruket jevnere utover døgnet og dermed unngå høye effekt-topper som igjen gir lavere nettleiefaktura. Dette er små og enkle grep du kan gjøre som f.eks. å ikke sette på tørketrommel samtidig med at du lager mat.

Jeg har registrert meg for å få Forbruksgarantien, - hvorfor har jeg ikke fått varsel eller rapport denne måneden?
Svar: Det kan hende at vi ikke har mottatt avleste målerdata for din bolig denne måneden. Uten målerdata vil ikke systemet kunne vurdere forbruksmønsteret ditt. De som ikke har AMS-måler vil måtte lese av måleren mellom den 29. i den foregående måneden og den 2. i inneværende måned.