Kontraktsvilkår - Grønt Valg

1. Generelt
1.1. Bestilling av avtalen foretas skriftlig.
1.2. Avbestilling avtalen foretas skriftlig.

2. Leveringsvilkår
2.1. Kundens betalingsvilkår følger de til enhver til gjeldene vilkår fra Fredrikstad EnergiSalg.
2.2. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne nekte leveranser eller kreve forhåndsbetaling/garanti fra kunden der det foreligger saklig grunn til dette.
2.3. Oppstart av ny avtale gjennomføres så hurtig som mulig.

3. Særvilkår
3.1. Fredrikstad EnergiSalg tar forbehold om endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter og endringer i rammebetingelsene. Endringer i kjøp av opphavssertifikater vil kunne medføre endring i pris for produktet.
3.2. Ved flytting følger avtalen kunden.
3.3. Fredrikstad EnergiSalg kan med 14 dagers varsel ved kunngjøring, ved informasjon på denne websiden direkte, eller ved direkte skriv, endre priselementer og /eller avtalevilkår her angitt.
3.4. Inkasso skjer i samsvar med lov av 13.mai 1988 nr.26 (inkassoloven). Dette gjelder betalingsadministrasjon, purringer, betalingsavtaler og stenging. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg også retten til å benytte eksternt firma for innkreving og vil kunne selge kundefordringer.
3.5. Kunder har angrerett i henhold til bestemmelsen i lov om angrerett.
3.6. Elektronisk fakturering er standard. De av våre kunder som ikke ønsker fakturaen levert via eFaktura eller epost blir belastet et tillegg for tilsendt papirfaktura. Kostnaden pr. 1. januar 2018 er 59,- kr inkl .mva. Produktet blir normalt fakturert sammen med kraftavtalen og medfører ikke nytt fakturagebyr.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst send en e-post til kundeservice@fes.no