Hvordan blir pengene fra GrønStrøm investert i solcelleanlegg:

Pengene plasseres i FES sitt GrønneStrømFond som benytter disse til å bygge ut solcelleanlegg i Fredrikstad. Anleggene eies og driftes av fondet/FES
Aktuelle brukere velges ut av alle som har GrønnStrøm innenfor følgende regelsett:
Solcelleanleggne monteres hos frivillige organsiasjoner og andre ikke-kommersielle aktører som fortjener støtte innen kultur, idrett og foreningsliv.