Vilkår for leie av bilhenger til privatpersoner
 

Kontraktsvilkår

Tilhengerens bruk
Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og dens anvendelse blir overholdt. Dette gjelder blant annet krav til sertifikatklassifisering, egenskaper ved trekkvogn, generelle lokale parkeringsbestemmelser og overlast m.m, leietaker betaler eventuelle bøter. Tilhengeren og alt det tilhørende utstyret er det leietaker som leier, dette kan da ikke benyttes av en tredjepart. Leietaker har det hele og fulle ansvar for tilhengeren fra og med besiktigelsen ved utlevering til og med innlevering og avsluttende besiktigelse. Se www.vegvesen.no for regler angående tilhengere.

Besiktigelsen
Leietaker har ved utlevering, plikt til å påse at alt fungerer som det skal før vedkommende tar i bruk tilhengeren. Om det skulle oppdages feil eller mangler under besiktigelsen, skal dette påpekes til utleier. Om det viser seg at det er feil eller mangler på tilhenger ved utlevering, så kan leietaker trekke seg fra leieperioden.

Stell av tilhengeren og eventuelle skade
Leietaker skal ta vare på tilhengeren og dens tilhørende utstyr under hele leieperioden. Leietaker er i leieperioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak. Her påløper egenandelen utleier har på sin forsikring, kr 3000,-. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademelding, eventuelt i samarbeid med relevant tredjepart. Manglende eller feilaktig skademelding medfører at den totale kostnaden på tilhengeren, blir rettet mot leietaker, dette gjelder uansett skade og ansvar. Eventuelle mindre skader belastes leietaker ved tilbakelevering i henhold til prisliste for reservedeler, samt et håndteringsgebyr på 99kr. Dersom henger blir stjålet fra leietaker, skal vedkommende umiddelbart melde tyveriet til politiet og til utleier. Kopi av anmeldelse leveres på utleveringsstedet til utleier. For mer omfattende skade vil det bli oversendt et fakturakrav i henhold til reparasjonskostnader, håndteringsgebyr og tap for driftsavbrudd. Ved uaktsomhet som f.eks overbelasting, overskriding av fartsgrensen, parkering uten sikring etc. Er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade og eller forsvinning/tyveri.

Bestilling/Betaling
Bestilling gjøres ved å bestille FlytteHjelpen på www.fes.no. Krav til leie av henger er at du forblir strømkunde i minimum 3 mnd. (oppsigelse i bindingstiden medfører et gebyr på 750.-) Oppgjøret for leie av hengeren blir fakturert på din neste strømregning.
Gyldig ID kreves av utleier og er en forutsetning for å leie en av våre tilhengere.

Av- og om bestilling
Avbestilling skal senest gjøres et døgn før bestilt leveringstidspunkt. Avbestillinger etter dette vil bli belastet med en avgift på 99kr. Hvis leietaker ønsker og flytte tidspunkt for inn/- utlevering, forutsatt at tilhengeren er ledig til gitt/ønsket tidspunkt. Hvis ikke, kan utleier fratre avtalen med overfor nevnte betingelser. Tilbakelevering av tilhengeren skal leveres til Fredrikstad EnergiSalg AS, på samme sted og til avtalt tid.

Forsinkelse med tilbakelevering
Leietaker plikter å tilbakelevere tilhenger til avtalt tid. Ved forsinkelser belastes et tillegg på 750.- pr. påbegynte døgn.