/>

Med Innkjøpspris kan du selv følge med på markedsprisen

Denne avtalen passer for deg som vil følge med på prisutviklingen i strømmarkedet selv. Avtalen gir ingen forutsigbarhet i strømutgiftene, og har ingen sikkerhet mot ekstreme strømpriser. Prisen vil derimot følge markedsprisen tett opp og ned fra kraftbørsen.


Innhold

InnkjøpsPris gir deg trygghet i at du alltid har vår beste innkjøpspris rett fra kraftbørsen. Prisen varierer time for time, og viser kontinuerlig hva kraften koster. Rask prisnedgang gir deg billigere priser, mens en rask prisoppgang fordyrer din strømpris. Se fullstendige kontraktsvilkår


Følger markedsprisen direkte

Avtalen følger til enhver tid den kraftprisen som er på NordPool (kraftbørsen) og er identisk med vår innkjøpspris. Du betaler det samme vi kjøper strømmen for + 49,50 kroner pr. måned, og et tillegg på 3,4 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader.


Tilpass strømavtalen slik den passer deg best...

 

 

 

Nyttige kundefordeler...