Lønnsom kundefordel

Du som har strømavtalen Vektærn har El-Skade Forsikring inkludert i strømavtalen din. Hittil har våre kunder tilsammen spart over 500 000,- Har du ennå ikke meldt inn din skade til oss, er det ikke for sent. Ta kontakt. El-skade Forsikringen dekker din egenandel på innbo og løsøre i bolig- og fritidsboligforsikring med inntil kr 5.000, for skade som skyldes lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Om du på din innboforsikring hjemme eller for din fritidsbolig får erstattet skader på elektriske artikler som eksempelvis PC, TV, ­radio og kjøleskap som en følge av lyn­nedslag eller elektrisk fenomenskade, dekker El-Skade Forsikringen inntil kr 5.000 av egenandelen som blir fratrukket skadeoppgjøret fra forsikringsselskapet.

Les mer om El-Skade Forsikring her...