De vanligste spørsmålene om solceller og egen strømproduksjon:

Hvor store er panelene?
- Hvert panel er 1m x 1,65m.

Hvor stort areal dekker panelene?
- Vanligste størrelse for bolig er 12 paneler som dekker ca. 20 kvm.

Hvor mye koster elektriker?
- Kostnaden til elektriker ligger i størrelsesorden kr. 2500,- til kr. 5000,-

Hva kan jeg spare på ha solcelleanlegg?
- Hvor mye man sparer avhenger av mange faktorer. De viktigste er takets orientering (nord/syd/øst/vest), takets vinkel, antall soltimer i året og evt. skygger. Den strømmen du produserer og bruker selv sparer deg i snitt for ca. 75 øre/kWh. Den strømmen du ikke klarer å bruke selv blir levert ut på strømnettet og gir deg en inntekt på ca. 25 øre/kWh. 3500 kWh x kr. 0,75 vil spare deg for kr. 2625,- pr. år.

Hvor mye strøm vil solcellene produsere?
- Et anlegg på 12 paneler og 3,2 kW har i vår region et potensial til å produsere 3000- 3500 kWh i året.

Hvor fort vil solcelleanlegget betales ned?
3500 kWh x kr. 0,75 vil spare deg for kr. 2625,- pr. år (forutsatt at du bruker ALL strømmen selv). Da blir nedbetalingstiden på ca. 12 år.

Hvor mye får jeg i støtte fra Enova?
Støtten avhenger at hvor stort solcellanlegg du har anskaffet, men for 12 panaler på ca. 270 watt utbetaler Enova etterskuddsvis støtte på ca. kr. 14000,- (engangsbeløp), etter at solcelleanlegget er montert og betalt.