De vanligste spørsmålene om solceller og egen strømproduksjon:

Hvor store er panelene?
- Hvert panel er 1m x 1,65m.

Hvor stort areal dekker panelene?
- Vanligste størrelse for bolig er 12 paneler som dekker ca. 20 kvm.

Hvor mye koster elektriker?
- Kostnaden til elektriker ligger i størrelsesorden kr. 2500,- til kr. 5000,- (Dette er inkludert i vår pakkepris)

Hva kan jeg spare på ha solcelleanlegg?
- Hvor mye man sparer avhenger av mange faktorer. De viktigste er takets orientering (nord/syd/øst/vest), takets vinkel, antall soltimer i året og evt. skygger. Den strømmen du produserer og bruker selv sparer deg i snitt for ca. 75 øre/kWh. Den strømmen du ikke klarer å bruke selv blir levert ut på strømnettet og gir deg en inntekt på ca. 25 øre/kWh. 3500 kWh x kr. 0,75 vil spare deg for kr. 2625,- pr. år.

Hvor mye strøm vil solcellene produsere?
- Et anlegg på 12 paneler og 3,2 kW har i vår region et potensial til å produsere 3000- 4000 kWh i året.

Hvor fort vil solcelleanlegget betales ned?
3500 kWh x kr. 0,75 vil spare deg for kr. 2625,- pr. år (forutsatt at du bruker ALL strømmen selv). Da blir nedbetalingstiden på ca. 12 år.

Hvor mye får jeg i støtte fra Enova?
Støtten avhenger at hvor stort solcellanlegg du har anskaffet, men for 12 panaler på ca. 270 watt utbetaler Enova etterskuddsvis støtte på ca. kr. 14000,- (engangsbeløp), etter at solcelleanlegget er montert og betalt.

Hva innebærer det å bli plusskunde?
Å være plusskunde betyr at strømanlegget ditt har mulighet for å sende strøm ut på strømnettet. Å være plusskunde er et krav for å få Enova-støtte.

Hvordan får jeg dokumentasjon på plusskunde forhold?
Den som monterer solcelleanlegget ditt sender en ferdigmelding til nettselskapet etter at ditt anlegg er ferdig montert. Når nettselskapet har registrert deg som plusskunde, får du en e-post/melding om det som kunde. Denne meldingen må du fremlegge når du skal søke om Enova-støtte. Dersom du ikke har mottatt dokumentasjon om plusskundeforhold, skal du henvende deg til nettselskapet.

Hvem sender meg faktura og hva blir den på?
FES videreformilder alle bestillinger til Solcellespesialisten (Carl Christian Strømberg AS). Det er dette firmaet du inngår avtale med og som leverer, monterer og fakturerer solcelleanlegget. Fakturaen du får er på kr. 50.000,-. Du får kr. 14.000 i støtte fra Enova, slik at din kostnad blir kr. 36.000,- inkl mva.

Kjøper FES strømmen jeg ikke bruker opp selv?
Ja, FES kjøper strøm fra private solcelleanlegg. De første 500 kWh betaler vi 1,-/kWh. For de resterende betaler vi gjeldene spotpris.

Kan FES tilby finansiering av solcelleanlegget?
I samarbeid med Ekspress bank tilbyr vi en enkel og rimelig finansiering. Du søker om finanisering, får svar på noen sekunder og gir beskjed når du bestiller at du skal ha finansiering. Les mer.