Vintersjekken får du låne kostnadsfritt av oss!

9 enkle og lønnsomme sparetiltak

I vintermånedene bruker husholdninger i snitt hele 75% av årsforbruket! Hvis vi ser på gjennomsnittsforbruket til en familie- går 70% til oppvarming og varmtvann, 10% til belysning og resterende 20% til alle de andre elektriske artiklene i hjemmet. På bakgrunn av disse tallene har vi satt sammen 9 enkle og lønnsomme sparetiltak.

 

1.  Ta vintersjekken - Tettelister
Sørg for at det er gode tettelister rundt vinduer og dører. Dette hindrer trekk, og øker komforten i huset. Dette er et enkelt å sjekke med vår kuldeskanner, enkelt å utbedre og et svært rimelig energitiltak.
Årlig besparelse: ca. 100 kr pr vindu eller dør pr. år

2. Senk innetemperatur
Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
Årlig besparelse: (4 pers., 150 m2): ca. kr. 600 pr. grad pr. år

3.  Montér sparedusj
Sparedusjene man får kjøpt i dag er svært effektive uten å redusere komforten nevneverdig. En sparedusj reduserer varmtvannsforbruket med 50 %*
Årlig besparelse: (4 pers., 150 m2, 1 dusj pr. person pr. dag): ca. kr. 2.000 pr. år

4.  Skift til sparepærer
De bruker bare 20 %* av energiforbruket til tradisjonelle pærer
Årlig besparelse: Bytte 60 W lyspære til 11 W sparepære (1.500 timer): ca. kr. 70 pr. pære

5. Termostat og nattsenking
Elektriske varmeovner bør være med termostat og nattsenking. Her kan det være mye å spare. Investeringen tjenes inn på kort tid. Videre kan du også gå inn på Vord.no og sjekke vår smart hus løsning.  
Årlig besparelse: (4 pers., 150 m2): ca. kr. 1.000 pr. år

6.  Lufting
Du bør lufte kort og raskt i stedet for å la vinduer og dører stå på gløtt over tid. Rask lufting bytter luften hurtig, og kjøler ikke ned tak og vegger. Årlig besparelse: kr. 800 pr. år 

7. Slå av lys
Slå av lys i rom du ikke bruker. Et enkelt og kjent tiltak som vi tradisjonelt er svært lite bevisste på i Norge.
Årlig besparelse: kr. 600 pr. år

8. Tidsur
Montér tidsur på varmekilder som ikke har dette. Dette er også et enkelt tiltak som kan spare deg for mye energi. Spesielt viktig er det å montere tidsur på motorvarmer til bil.
Årlig besparelse: Motorvarmer: 500 W, endre fra 10 timer til 2 timer, 150 dager pr. år: 0,5*(10-2)*150 = 600 kWh/år = kr. 600 pr. år

9.  Ikke standby
Unngå at elektriske apparater som fjernsyn, batteriladere, datamaskiner etc står i standby-modus. Dette trekker overraskende mye strøm, og er en unødig ENØK-felle.

Eksempler Forbruk standby: TV: 70 kWh/år, TV-dekoder: 265 kWh/år, Stereoanlegg: 105 kWh/år, PC: 40 kWh/år. Årlig besparelse til sammen: 480 kWh/år = kr. 480 pr. år


Flere sparetips finner du her