Tilbake til Vektærn...
 

Strømpriser for Vektærn

Vektærn mars 2019: 63,908 øre/kWh

Vi har et månedlig beløp på 49,50 kr. inkl.mva. for strømavtalen.

Beløpet utgjør ved et årsforbruk på respektive:

Årsforbruk Kostnader - øre/ kWh
10.000 5,94
20.000 2,97
30.000 1,98

Alle oppgitte priser er med offentlige avgifter, også innføringen av elsertifikat fra 01.01.2012

Vektærn inneholder en maksprisgaranti som vi kaller VinterGaranti. VinterGarantien gjelder november til og med mars.

For vinteren 2018/2019 er VinterGarantien 99 øre/kWh. Denne prisen sikres avhengig av hva strømprodusentene tror prisene vil bli i perioden og hva de ønsker å selge strømmen for.

Tidligere vintre har maksprisen variert fra 49,9 øre/kWh til 59,9 øre/kWh.

roy-kjartan-pil-brua-gulstrek.jpg