Tilbake til Vektærn...
 

Strømpriser for Vektærn

Vektærn november 2018: 79,975 øre/kWh

Vi har et månedlig beløp på 49,50 kr. inkl.mva. for

strømavtalen.

Beløpet utgjør ved et årsforbruk på respektive:

Årsforbruk Kostnader - øre/ kWh
10.000 5,94
20.000 2,97
30.000 1,98

Alle oppgitte priser er med offentlige avgifter, også

innføringen av elsertifikat fra 01.01.2012