<--

Sparetiltak for boliger bygd i perioden 1955-1987

Du har nå valgt boligtype og alder. Oversikten viser de tiltakene som er lønnsomme å gjøre i din bolig. Alle tiltak som har en energikostnad lavere enn strømprisen (1,00 kr/kWh) er lønnsomme. Jo lavere energikostnad, jo mer lønnsomt er tiltaket. Du får også informasjon om årlig besparelse og eventuell investering. Her kan du selv vurdere hvilke tiltak som er aktuelle for deg ut fra dine muligheter og behov.

Velg de tiltakene du mener passer for deg og lykke til med å redusere din strømregning!