Informasjon til strømprisportalen

 
 
Fredrikstad EnergiSalg
Wilbergjordet 2
1605 Fredrikstad
Tlf: 81569300
Org.nr: 980869288
kundeservice@fes.no
https://www.fes.no/kontakt-oss/
Leveringsområde: regionNO1