Toppbilde.jpg
 

TryggEL Garanti

TryggEL Garanti er forsikringen som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen om du skulle bli sykmeldt, ufrivillig arbeidsledig, permittert eller få strømskader i hjemmet. Nå har TryggEL blitt enda bedre!

 

Får du lynnedslag i huset og må kjøpe nye elektriske apparater, dekkes egenandelen

Tryggel Fordeler

Blir du ufrivillig arbeidsledig eller permittert dekkes hele strømregningen din i inntil 4 måneder.

Tryggel Fordeler

Blir du sykmeldt, dekkes hele strømregningen din i inntil 4 måneder.

 

Trygghet når du trenger det som mest

  • Blir du sykmeldt eller ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager dekker forsikringen hele strømregningen din. Du er sikret minimum kr 2 000 per måned, i opptil 4 måneder.

  • Får du strømskader i hjemmet som skyldes lynnedslag eller elektriske fenomen skade, dekker vi egenandelen din med inntil kr 5 000.

Ny og forbedret TryggEL koster kun kr 1,50 per dag og gjelder også for ektefelle/partner/samboer.