Roy Østen Henriksen, daglig leder hos Fredrikstad EnergiSalg
 

Uforutsigbart strømmarked slår til igjen

 

Publisert 14.01.2016

– Ikke før vi har meldt om gode strømpriser i vinter, stiger spotprisen på kraftbørsen sterkt. Uvanlig kulde og dermed stor etterspørsel etter elektrisk kraft gir nå timesspotpris på hele 179 øre/kWh, sier Roy Østen Henriksen, daglig leder i Fredrikstad EnergiSalg. 

Som Vektærn-kunde kan du ta det helt med ro, du har VinterGaranti.

Sterk kulde og dermed stor etterspørsel etter elektrisk kraft har gitt spotpriser på over 70 øre/kWh (inkl. avg.). Selv med mye vann i kraftmagasinene og rimelig kull og gass til strømproduksjon er det akkurat nå svært høye strømpriser på kraftbørsen. Bakgrunnen er stort forbruk kombinert med både begrenset produksjons- og nettkapasitet. Mildere vær fremover ser ut til å normalisere strømprisen i løpet av januar. Uansett har de fleste strømkundene i Fredrikstad en prisgaranti som sikrer mot høye strømkostnader i vinter.

 

Ikke nok kraftverk når det gjelder og svakt hovednett

Nå har vi ikke energimangel, men effektmangel. Det betyr at det ikke er nok produksjonskapasitet når et kjernekraftverk er utkoblet i Sverige. De siste dagene ble det importert kraft fra blant annet Latvia for å sikre kraftbalansen i Norden. Vi har altså ikke nok kraftverk og sterkt nok ledningsnett til å sikre oss gode strømpriser selv med stort vannoverskudd i Norge. For å sikre stabile priser må det være både ledig produksjonskapasitet uansett vær, og det må være kraftnett sterkt nok til å fordele kraften. På grunn av et svakt kraftnett i Norge har akkurat nå Fredrikstad og hele Østlandet dobbelt så dyr strøm som for eksempel Trondheim og Tromsø.

"Vi har altså ikke nok kraftverk og sterkt nok ledningsnett til å sikre oss gode strømpriser selv med stort vannoverskudd i Norge."

Kombinasjonen av et svakt kraftnett som må deles inn i 5 områder i Norge og 4 i Sverige for fungere, og nedbyggingen av både kjernekraft og kullkraft i våre naboland gir større prisvariasjoner enn tidligere. Store nedbørsmengder og lave priser på olje, kull og gass skal gi lave strømpriser. Allikevel opplever vi nå en periode med svært høy strømpris i spotmarkedet. Dette kommer at behovet er så stort at rimelig kraftproduksjon som vannkraft og kjernekraft ikke er nok for å dekke etterspørselen. Da må dyrere kraftverk startes som gir betydelig høyere strømpris.

 

Fredriksstad Blad skriver om høyere strømpriser (krever innlogging til F-B pluss)

 

Gode men variable strømprisen fremover

Vi mener at vi får i gjennomsnitt svært gode strømpriser på grunn av ny strømproduksjon fra blant annet vindmøller. Utfordringen er at vi bygger ned kraftverk som kan produsere uansett vind og nedbør, og erstatter dem med ny kraftproduksjon som ikke alltid er tilgjengelig. Trenden for de neste årene er derfor lave strømpriser når vi har lav og middels forbruk, men større muligheter for høye priser i kuldeperioder med stor etterspørsel.

 

Forutsigbarhet

For de kunder som ønsker forutsigbarhet vil det derfor være gunstig å ha prisgaranti som man forhåpentlig ikke får bruk for, men som kan være god å ha i kalde perioder uten nok produksjonskapasitet. Flertallet av strømkundene i Fredrikstad trenger ikke å uroe seg da de har et pristak.

 

«Vi ser nå en  ny trend med gjennomsnittlig lave strømpriser over året, men allikevel større mulighet for perioder med høye priser på grunn av kapasitetsproblemer i kraftsystemet»