Informasjon til strømprisportalen

 
 
Fredrikstad EnergiSalg
Wilbergjordet 2
1605 Fredrikstad
Tlf: 69 030 100
Org.nr: 980869288
kundeservice@fes.no
https://www.fes.no/kontakt-oss/
Leveringsområde: regionNO1
 
Produktnavn: Vektærn

Produkttype: Annen prismodell

Beskrivelse:
Løpende kraftpris med en VinterGaranti fra oktober t.o.m. mars. Avtalen inkluderer:
1. Lån av stor skaphenger ved flytting (verdi 700 kr).
2. Lån av kuldeskanner (verdi 399 kr).
3. HalvPrisFamilie (verdi 297 kr). Skal noen i din familie tegne ny strømavtale.
4. SpareHjelperen. Ulike hjelpeverktøy / strømsparetiltak.
Vår avtale viser alltid priser for forrige måned.
Dette fordi vår avtale betales etterskuddsvis.


Varsel om endring: Nei

Bindingstid: 0 Ingen bindingstid.

Avregning: Hver 1. måned

Endre avregningsperiode: Nei

Garanterer fornybare kilder: Nei

Oppstartsgebyr: 0

Månedsgebyr: 49,50

Kilowatttime pris: 63,908

Hvem kan bestille produktet: Nye og gamle kunder.

Betalingsform: etterskudd

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 59,-

Bestillingsurl: http://www.fes.no/nykunde

Vilkår kan endres med 1 måneds varsel. Bruddgebyr: 0