Vilkår for ForbruksGaranti

Ved å registrere deg tillater du at forbruks- og boligdata benyttes for å levere deg denne tjenesten.

Hvis du skulle hatt et "rødt varsel" og vi ikke varsler deg, dekker vi halve fastbeløpet på kraftleveransen i to år (Verdi ca. kr. 600,-).

Det forutsettes at målerstand er avlest og rapportert til FES hver måned mellom dag 28 i foregående måned og dag 2 i inneværende måned, samt at oppgitte boligdata er korrekt. Forbruksgarantien gjelder kun for husholdninger, - ikke bedrift eller fritidsbolig.

FES vil kunne ta kontakt med deg for å tilby deg relevante produkter og tjenester.