Vi har brukt møllehjulet på Isegran i vår logo

 

I 1660 ble det besluttet at det skulle bygges en strømmølle for å utnytte den kraftige strømmen rundt nordsiden av Isegran. Møllens viktigste funksjon var å forsyne garnisonen i Fredrikstad med mel. Mye skjedde rundt møllene og i Fredrikstad i de neste århundrene. Mølledriften endte til slutt sine dager i 1852.  I 1975 foreslo Erling Johansen å gjenoppbygge et av møllehjulene. Fredrikstad Round Table sto for byggingen og tidligere statsminister Einar Gerhardsen satt hjulet i drift 4.juni samme år.

Det er dette landemerke i Fredrikstad som vi valgte å bruke som en illustrasjon i vår logo fra 2001. Grunnen til at vi valgte møllehjulet var ikke utelukkende at dette er et symbol på energi, men vi synes møllehjulet gir mange positive assosiasjoner for oss som en lokal strømleverandør. Møllehjulet illustrerer miljøvennlig vannkraft og en lang og god historie. Møllehjulet har vært bra for byen og dets innbyggere.

Ps: Sist sesong av NRK serien Anno ble spilt inn på Isegran hvor møllen hadde en sentral rolle i serien. Deltakerne i serien produserte mel til "kommandanten" ved hjelp av møllehjulet.